Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi

Kontakt os

Nordjyllands Politi
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg

Tlf. 96 30 14 48 
E-mail: njyl@politi.dk  

Åbningstider
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 8:00-16:00
Torsdag: 8:00-17:00

I tidsrummet kl. 7-23 alle dage kan du henvende dig personligt på Aalborg Politigård ang. midlertidigt pas og sømandsviseringer.

Om anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi

Nordjyllands Politi er landets næststørste politikreds med et areal på ca. 7.000 km2. Politikredsen dækker 9 kommuner: Mariagerfjord, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Læsø og Frederikshavn, og betjener ca. 500.000 borgere.

Hovedstationen ligger i Aalborg, og der er lokalstationer i Hjørring, Frederikshavn og Hobro. Anklagemyndigheden er placeret på hovedstationen og fører straffesager ved Retten i Aalborg og Retten i Hjørring.

I anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi er vi ca. 70 medarbejdere. Vi er organiseret i 4 afdelinger:

  • Advokaturen for Almene Sager, opdelt i et driftsteam og et retsmødeteam, tager sig primært af de almindelige straffesager.

  • Advokaturen for Specielle Sager, opdelt i et arrestantteam og et fagligt team, tager sig af arrestantsager og sager af mere alvorlig karakter (sædelighed, narko, økonomisk kriminalitet og særlovskriminalitet).

  • Advokaturen for Kvalitet og Udvikling tager sig blandt andet af legalitetskontrollen og tværfaglige projekter, der optimerer straffesagsbehandlingen.

  • Anklagemyndighedens Administrative Sektion tager sig af de administrative opgaver, der er i anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.