Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

30. august 2022
Af Anette Pedersen

Hvidvasksekretariatet udgiver i dag resultater og opsummering af arbejdet med hvidvask og økonomisk kriminalitet for andet kvartal 2022. Rapporten indeholder nye tal for antal underretninger og videregivelser om hvidvask, Covid-19-relaterede anmeldelser og anden økonomisk kriminalitet.

Hvidvasksekretariatet har i foråret blandt andet været på besøg i Grønland og på Færøerne for at indsamle oplysninger til brug for ”Den nationale risikovurdering for hvidvask 2022”, der udkommer senere på året. Formålet med besøget var primært at indhente informationer vedrørende grønlandske og færøske forhold og drøfte hvidvaskrisikoen i Grønland og på Færøerne med relevante myndigheder og private aktører. 

Derudover har kvartalsrapporten links til den uafhængige internationale organisation Financial Action Task Forces (FATF) rapporter, der indeholder de nyeste risikovurderinger. Det drejer sig fx om risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme i forbindelse med migrantsmugling. Rapporten identificerer de mest almindelige metoder til at hvidvaske udbyttet. 

En anden vejledning fra Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport retter sig mod ejendomsbranchen og handler om hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med ejendomshandel. Vejledningen gælder alle typer fast ejendom og er rettet mod ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med køb og salg af fast ejendom. 

Find rapporten her.

Hvidvasksekretariatet er en del af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).