Ny kvartalsrapport: Flere underretninger om hvidvask

Ny kvartalsrapport: Flere underretninger om hvidvask

09. november 2021
Af Anette Pedersen

 

Hvidvasksekretariatet, der hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har i 3.kvartal modtaget 17.407 underretninger, hvoraf underretninger om mulig hvidvask med transaktioner udgjorde 91 procent. Det er en stigning på 215 underretninger i forhold til 2.kvartal 2021. Samtidig falder antallet af underretninger om mulig terrorfinansiering.
 

Det er de underretningspligtige i henhold til Hvidvaskloven, der kategoriserer underretningerne, når de sender dem til Hvidvasksekretariatet. Underretningerne fordeler sig i tre kategorier. 

Langt de fleste kommer fra pengeinstitutterne. De sendte i 3.kvartal 2021 13.350 underretninger til sekretariatet, og størstedelen hører til i kategorien om mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller selskaber, Suspicious Transaction Report. I 3.kvartal 2021 er der kommet i alt 15.821 underretninger i den kategori, hvilket er 215 flere end i andet kvartal. 

Den anden kategori, som de underretningspligtige indrapporterer til, er den, der har med anden mistænkelig aktivitet at gøre, Suspicious Activity Report. Her handler det om adfærd eller hændelser, hvor der ikke indgår transaktioner. I 3.kvartal 2021 var der 1.539 underretninger i kategorien, en stigning på 127 fra 1412 i 2. kvartal.

Den tredje og sidste kategori handler om mulig terrorfinansiering med mistænkelige transaktioner fx til og fra høj-risiko lande, Terror Financing Report. Antallet af underretninger om terrorfinansiering er faldet med knap 52 procent, fra 91 i 2.kvartal til 47 i 3.kvartal, og det er tredje kvartal i træk, at antallet af underretninger om terrorfinansiering falder.

Når Hvidvasksekretariatet modtager en underretning, analyseres den. Hvis det bliver vurderet, at der skal ske yderligere efterforskning med henblik på eventuel tiltale, fremsender Hvidvasksekretariatet underretningen til den politikreds, som skal forestå efterforskningen, og til andre berørte politikredse til orientering. Det er politikredsen, der afgør, om der skal iværksættes videre efterforskning. I nogle tilfælde kan en underretning være relevant i forbindelse med en allerede påbegyndt efterforskning.

Se rapporten her.