Ny statsadvokatur afløser SØIK den 1. januar 2022

Ny statsadvokatur afløser SØIK den 1. januar 2022

30. december 2021

En ny statsadvokatur, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, erstatter fra 1. januar 2022 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Den nye statsadvokatur skal styrke kampen mod den alvorlige økonomiske, organiserede og it-relaterede kriminalitet sammen med politi og anklagere i den nye National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Oprettelse af Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet blev besluttet i forbindelse med det seneste forlig om politi og anklagemyndighedens økonomi. En vigtig opgave for statsadvokaturen bliver at samarbejde med NSK i store og komplekse straffesager om økonomisk og organiseret kriminalitet. Herudover skal statsadvokaturen blandt andet føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i NSK og føre ankesager af høj kompleksitet i landsretterne.


Jens-Christian Bülow skal stå i spidsen for statsadvokaturen. Han tiltrådte i august 2021 som statsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og har sideløbende arbejdet med opbygningen af den nye statsadvokatur.


»Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet er en del af den oprustning, der sker mod bandekriminalitet, organiseret narkotikahandel, ulovlig våbenhandel, hvidvask, skatteunddragelse, menneskehandel og andre samfundsundergravende kriminalitetsformer, der er i vækst. De udgør en trussel både mod den tillid, vores samfund bygger på, og vores generelle retsfølelse. Det stiller store krav til vores evne til at retsforfølge dem, der sætter sig selv over fælleskabet, og det glæder vi i statsadvokaturen os til at arbejde med bekæmpelsen af,« siger han. 


Ledelsen i Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet kommer ud over Jens-Christian Bülow til at bestå af Kristian Kirk Petersen og Malene Stage Christensen, der er ansat som vicestatsadvokater, og Jakob Gøtze Pedersen, der bliver leder af ledelsessekretariatet.


Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet vil få 34 medarbejdere og får adresse i Kampmannsgade i København i SØIKs gamle lokaler.