Ny whistleblowerordning træder i kraft

Ny whistleblowerordning træder i kraft

01. marts 2019

Med ny whistleblowerordning på Justitsministeriets område får medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for via en elektronisk portal at indberette observationer af eventuelle lovovertrædelser eller alvorlige kritisable forhold.

I alt oprettes fem whistleblowerordninger, som omfatter hhv. den centrale anklagemyndighed, Justitsministeriets departement, kriminalforsorgen, PET og Rigspolitiet, hvoraf sidstnævnte ordning også gælder for den lokale anklagemyndighed og politikredsene.

»Borgernes tillid til anklagemyndigheden er afgørende for vores virke. Borgerne skal have tillid til, at vi værner om det danske retssamfund som et af verdens bedste. I alt, hvad vi gør, er ordentlighed en grundværdi. Det betyder blandt andet, at vi, hvis der begås fejl, skal kunne kommunikere åbent om det«, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

Whistleblowerordningen, som træder i kraft 1. marts, giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at foretage en digital indberetning, såfremt de måtte opleve eventuelle lovovertrædelser, alvorlige fejl eller forsømmelser.

»For medarbejderne bør kommunikationen om fejl og kritisable forhold som udgangspunkt ske som led i den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen, hvor der altid skal være mulighed for at italesætte sådanne observationer. Man kan som medarbejder f.eks. altid henvende sig til sin nærmeste leder, personaleafdelingen eller tillidsrepræsentanten, hvis man skulle opleve kritisable forhold. Men jeg er glad for, at der som et supplement til dette er blevet oprettet en formel ordning, som giver både medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for at komme til orde og ytre sig, hvis de oplever kritisable forhold eller alvorlige fejl«, udtaler Jan Reckendorff.


Hvem kan indberette, og hvad kan indberettes?

Den centrale anklagemyndigheds whistleblowerordning omfatter Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og kan benyttes af egne medarbejdere, samarbejdspartnere og personer ansat hos samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen behandler indberetninger af alvorlige forhold, som er af direkte betydning for opgavevaretagelsen, f.eks. strafbare forhold, overtrædelser af lovgivningen eller grov overtrædelse af forvaltningsretlige principper. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke.

Indberetter kan vælge at være anonym.


Du kan tilgå den centrale anklagemyndigheds whistleblowerordning og foretage indberetninger her.

Vil du vide mere om, hvordan du indberetter, hvordan din indberetning behandles, samt hvilke rettigheder der gælder for hhv. indberetter såvel som den eller de, indberetningen omhandler, kan du læse Rigsadvokatens vejledning til whistleblowerordningen her.