To nye anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 

To nye anklagerfaglige fokusområder i retspraksis 

30. juni 2023

Fra 1. juli 2023 er grooming og sextortion nye anklagerfaglige fokusområder i retspraksis. Samtidig afsluttes udnyttelse af covid-19-hjælpepakker som fokusområde.

Den 1. juli 2023 træder lovforslag L 50 om en styrket indsats mod digitale krænkelser i kraft. Med loven bliver grooming selvstændigt kriminaliseret med en ny bestemmelse i straffelovens § 231. Loven indeholder desuden en udvidelse af straffelovens § 225 vedrørende sextortion, hvor en gerningsperson får forurettede til at udføre seksuelle handlinger på sig selv, for eksempel ved at true med at offentliggøre billeder af den forurettede.

Formålet med at gøre sextortion og grooming til anklagerfaglige fokusområder er at afklare bestemmelsernes anvendelsesområde og rækkevidde samt strafudmålingen i sagerne. De anklagerfaglige fokusområder bidrager, gennem anklagemyndighedens arbejde med konkrete straffesager, til at få afklaret blandt andet lovfortolkning, strafniveauer og bevismæssige forhold. 

Udnyttelse af covid-19-hjælpepakker afsluttes som fokusområde
Samtidig med at grooming og sextortion bliver føjet til listen over fokusområder, bliver fokusområdet om strafskærpelse i sager om udnyttelse af covid-19-hjælpepakker afsluttet. Anvendelsen af strafskærpelsesreglerne, som trådte i kraft den 1. juli 2022, anses som tilstrækkeligt afklaret, blandt andet i lyset af to højesteretsdomme fra september 2022 og en række landsretsdomme, hvor straffen er fastsat efter de nye regler.

De fem anklagerfaglige fokusområder fra juli 2023 er dermed:

  • Opholdsforbud i nattelivet og overtrædelse af forbud efter straffelovens § 79 c og § 124 a: Rækkevidden af den nye bestemmelse skal afklares, herunder i forhold til varigheden af et forbud og overtrædelse af et idømt forbud.
  • Sextortion efter straffelovens § 225: Anvendelsesområdet og rækkevidden samt strafudmålingen skal afklares.
  • Grooming efter straffelovens § 231: Anvendelsesområdet og rækkevidden samt strafudmålingen skal afklares.
  • Forbud til seksualforbrydere og overtrædelse af forbud efter straffelovens § 236: Anvendelsesområdet og rækkevidden af forbud til dømte seksualforbrydere skal afklares. Desuden skal strafniveauet for overtrædelse af et forbud afklares.
  • Stalking efter straffelovens § 242: Anvendelsesområdet for den nye bestemmelse om stalking skal afklares. Desuden skal strafniveauet i disse sager afklares.