Nyheder fra anklagemyndigheden

Nyheder fra anklagemyndigheden

Kokainsag afgjort med samlet dom på 122 års fængsel 20-11-2023

Ni mænd dømt lange fængselsstraffe i vidtforgrenet narkotikaorganisation.

Flere straffes for hvidvask 15-11-2023

Antallet af fældende afgørelser for hvidvask stiger. Både afgørelser om simpel hvidvask og grov hvidvask har ført til flere domme. Udviklingen bliver beskrevet i Hvidvasksekretariatets nye temarapport ”Afgørelser om hvidvask i tal.

Guld som valuta er eftertragtet i kriminelle miljøer 08-11-2023

I Hvidvasksekretariatets rapport for 3. kvartal 2023 kan man læse, at en stigende efterspørgsel på guld i kriminelle miljøer øger risikoen for svindel med karat og værdiansættelse.

Første sag om udbyttesvindel går i gang 08-11-2023

Onsdag den 8.november er første retsdag i sagen om uretmæssig tilbagebetaling af udbytteskat for 320 millioner kroner gennem selskabet Salgado Capital.

Rigsadvokaten præciserer påtaleopgivelser 03-11-2023

Udtalelse fra rigsadvokat Jan Reckendorff:

Straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen gennemføres ikke 01-11-2023

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det af hensyn til statens sikkerhed ikke længere er betryggende at stille højt klassificerede oplysninger til rådighed for straffesagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Dermed kan sagerne om videregivelse af fortrolige oplysninger ikke gennemføres.

Anklagemyndigheden anmoder om udsættelse af sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen 19-10-2023

Anklagemyndigheden har i dag bedt om udsættelse af sagen mod Lars Findsen indtil den 28. november 2023 og i sagen mod Claus Hjort Frederiksen indtil den 30. november 2023.  

Besøg anklagemyndigheden på Kulturnatten! 15-09-2023

Den 13. oktober slår Rigsadvokaten dørene op i Frederiksholms Kanal 16 i København og byder årets Kulturnat-gæster indenfor.