Østre Landsret: Loyal to Familia er en ulovlig forening

Østre Landsret: Loyal to Familia er en ulovlig forening

12. november 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

Anklagemyndigheden har i dag ved Østre Landsret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt formål og en forening, der virker ved vold, og som derfor skal opløses. Dermed stadfæster Østre Landsret en afgørelse fra Københavns Byret fra januar 2020.

Banden Loyal to Familia (LTF) er en forening, der i strid med grundlovens §78 anvender vold og strafbare midler for at nå sit ulovlige formål, og derfor skal foreningen opløses.

Den afgørelse er Østre Landsret i dag kommet frem til i en historisk dom, der opløser LTF efter grundlovens §78.

»Det er en principiel og historisk dom, da det er første gang nogensinde, at en forening i Danmark bliver opløst ved domstolene, fordi foreningen har et ulovligt formål og virker ved vold. Med dommen sender landsretten et klart signal om, at vi som samfund ikke kan og vil acceptere en voldelig forening som LTF, ligesom vi heller ikke accepterer LTF’s voldelige opgør mod andre bander,« siger statsadvokaten i København Lise-Lotte Nilas.

LTF har været forbudt siden 4. september 2018, hvor Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud mod grupperingen. Samtidig indbragte Københavns Politi sagen for Københavns Byret med påstand om, at det foreløbige forbud kendtes lovligt og, at foreningen skulle opløses ved dom. 

Københavns Byret gav i januar 2020 anklagemyndigheden medhold i, at LTF er en forening, der i strid med grundlovens § 78 anvender vold og strafbare midler til at nå sit ulovlige formål. Byretten fastslog også, at det foreløbige forbud mod LTF nedlagt den 4. september 2018 er lovligt. Den afgørelse har Østre Landsret i dag stadfæstet.

Om Grundlovens §78: 

Efter § 78, stk. 1, har borgerne ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed. Det følger af bestemmelsen, at foreninger, der ikke har et lovligt øjemed eller formål, kan opløses ved dom. 

Efter § 78, stk. 2, bliver foreninger, der virker ved vold eller anstiftelse til vold mv., at opløse ved dom.


For pressehenvendelser kontakt Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689.