Påtale opgives i sag mod betjente fra Sydøstjyllands Politi

Påtale opgives i sag mod betjente fra Sydøstjyllands Politi

06. februar 2024
Af Anette Pedersen

Statsadvokaten i Viborg opgiver påtale og stopper efterforskning i sag mod betjente efter anmeldelser om vold blandt andet ved brug af peberspray. Anmeldelserne skete efter en episode i Vejle den 8. november 2021.

Statsadvokaten i Viborg opgiver påtale i sagen, hvor to betjente fra Sydøstjyllands Politi er sigtet for grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1 ved brug af peberspray i forbindelse med anholdelsen af to mandlige familiemedlemmer af en syrisk familie fra Vejle den 8. november 2021. Anholdelserne indgik i DR- dokumentaren ”Forfulgt af politiet?” fra oktober 2023.

Statsadvokaten i Viborg har herudover besluttet at indstille efterforskningen i anmeldelser mod flere betjente for vold under anholdelserne, vold under transport til og på Politigården i Vejle, og anmeldelse om vold begået af betjente mod andre personer end de anholdte. 

Det sker efter, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed(DUP) har gennemført en efterforskning af de episoder, som anmeldelserne drejer sig om.

”Efter en grundig gennemgang af alt det materiale og de videooptagelser, som vi har fået udleveret fra Politiklagemyndigheden, er det vores vurdering, at der ikke er grundlag for rejse tiltale mod de to betjente. Efter en samlet vurdering af omstændighederne, herunder en vurdering af det samlede forløb forud for eksponeringen af peberspray, finder vi ikke, at det kan bevises, at magtanvendelsen i de konkrete situationer gik ud over det nødvendige og forsvarlige i et sådant omfang, at der var tale om strafbar vold, eller at betjentene havde forsæt hertil”, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg. 

”Det samme gælder de øvrige anmeldelser om vold eller andre mulige forhold, som TV-udsendelsen ”Forfulgt af politiet?” kunne give overvejelser om. Her har vi heller ikke fundet grundlag for at fortsætte efterforskningen.” 

Anmeldelsen bliver nu sendt tilbage til Den Uafhængige Politiklagemyndighed(DUP), der skal vurdere, om efterforskningen giver anledning til at gå videre med sagen som en såkaldt adfærdssag.

 

For yderligere oplysninger kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.