To personer dømt i stor sag om hvidvask

To personer dømt i stor sag om hvidvask

02. februar 2024

Der er faldet dom i den største sag om hvidvask nogensinde i Danmark. To personer er dømt for forsøg på hvidvask af henholdsvis 26 og 29 milliarder kroner.

Det er sket ved Københavns Byret, hvor de dømte, en 51-årig kvinde og en 58-årig mand, blev fundet skyldige i forsøg på hvidvask begået under særdeles skærpende omstændigheder. Den 51-årige kvinde blev straffet med fængsel i ni år, mens den 58-årige mand blev straffet med syv års fængsel.

Hvidvasken er foregået ved, at de nu dømte systematisk stiftede og administrerede 40 forskellige danske kommanditselskaber, og derved gjorde det muligt gennem selskaberne at modtage og videreoverføre penge, som antageligvis stammede fra kriminalitet. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at hvidvasken skete på foranledning af uidentificerede udenlandske bagmænd.

Knap fire milliarder euro – eller cirka 29,5 milliarder danske kroner – blev i en periode fra december 2008 til marts 2016 kanaliseret gennem rækken af selskaber, der alle havde konti i Danske Banks filial i Estland.  

Kriminaliteten skete i ledtog med en kvinde, der ved en tilståelsessag i juni 2022 blev idømt otte års fængsel i sagen.

Retten fandt det bevist, at de dømte ved at oprette og administrere usædvanlige selskabskonstruktioner havde forsæt til at selskaberne kunne benyttes til hvidvask.

Der var eksempelvis ingen af de 40 kommanditselskaber, der havde ansatte, ligesom der ikke var nogen, der modtog løn.

Kommanditselskaberne var ejet af udenlandske selskaber med en ugennemsigtig ejerstruktur, der i de fleste tilfælde var registreret på samme adresser i udlandet som en lang række andre selskaber. Kommanditselskaberne havde dermed ingen fysisk tilstedeværelse, og der var derfor heller ingen bygninger med selskabernes logoer og navne udenpå. Kommanditselskaberne havde heller ingen hjemmesider eller anden tilstedeværelse på internettet.

Sagen er ført som en samarbejdssag mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

Specialanklager ved National enhed for Særlig Kriminalitet(NSK), Lisette Rostgaard Jørgensen, siger:

”Der har været tale om en meget kompleks sag, hvor et stort netværk af personer i Danmark og udlandet har gjort sig stor umage med at forsøge at skjule udbytte fra kriminalitet ved blandt andet at oprette selskaber i ét land, bankkonto i et andet, registrere ejere i et tredje og et fjerde land samt at modtage og overføre penge til selskaber og banker i et femte og et sjette land. Det vanskeliggør efterforskningen og mulighederne for at finde de reelle bagmænd. Vi er derfor meget tilfredse med, at retten har vurderet, at de tiltalte med deres rolle i Danmark forsøgte omfattende hvidvask, og kan straffes for det.”

Specialanklager ved Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet(SSK), Rasmus Maar Hansen, siger:

”De dømte har systematisk og over en periode på otte år lavet et setup, der gjorde det muligt for milliarder af kroner at strømme gennem tomme selskaber alene med det formål at skjule og sløre oprindelsen. De har udnyttet den troværdighed, der er forbundet med selskaber og banker med dansk ophav, og da der samtidig er tale om det største beløb, vi har set i en sag om hvidvask ført ved retten i Danmark, siger det sig selv, at der har været tale om meget alvorlig økonomisk kriminalitet. Derfor er jeg også tilfreds med, at retten har udnyttet strafferammen fuldt ud vedrørende den ene af de dømte.”

Begge dømte blev frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab i både Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser.

Retten konfiskerede som en del af dommen et udbytte på 2,6 millioner kroner fra den 51-årige kvinde, herunder penge beslaglagt på hendes konto samt friværdien af hendes ejerandel af en bolig i England

Retten konfiskerede også værdien af den 58-åriges ejerandel af en bolig på Sjælland.

Både den 51-årige kvinde og den 58-årige mand ankede dommen