Rigsadvokat: »Anklagersag har skadet borgernes tillid«

Rigsadvokat: »Anklagersag har skadet borgernes tillid«
04. december 2018
Af Mikkel Thastum

Det har skadet borgernes tillid til anklagemyndigheden, at en anklager løj i retten under en straffesag. Rigsadvokaten varsler yderligere tiltag, der skal styrke anklagernes værdier og kultur.

Borgerne i Danmark skal altid kunne stole på, at anklagemyndighedens medarbejdere hver eneste dag arbejder for retfærdighed, når de behandler små og store straffesager. Det fastslår rigsadvokat Jan Reckendorff. Han er derfor meget bevidst om, at en aktuel sag, hvor en tidligere anklager er blevet dømt for at lyve i retten, har rejst spørgsmål ved selve fundamentet for anklagemyndigheden.
Her kan du læse mere om anklagemyndighedens grundværdier.


»Anklagemyndigheden er en gammel samfundsinstitution, der bygger på dybe værdier om retfærdighed og ordentlighed. For os som anklagere betyder det, at vi hver eneste dag skal kunne svare på, om det vi er i gang med lige nu bidrager til, at Danmark fortsat kan være et af de bedste retssamfund i verden. At borgerne også i morgen og i overmorgen kan opleve, at vores land er trygt og sikkert og bygger på retsstatens principper. Derfor har anklagersagen gjort ondt – fordi borgerne kom i tvivl om, hvad vi står for i anklagemyndigheden. Alene det faktum, at der kan stilles spørgsmål om vores troværdighed er alvorligt. Anklagersagen har skadet borgernes tillid,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff, efter at der nu er sat endeligt punktum i sagen. 
”Fængselsstraf til tidligere anklager står ved magt”.

Rigsadvokaten har derfor iværksat en række tiltag, der med »et langt sejt træk« skal styrke den interne kultur.

»Vi behandler hver eneste dag massevis af store og små straffesager. Vi har travlt. Vi tænker hele tiden over, hvordan vi kan gøre tingene bedre og mere effektivt. Men når det handler om vores ordentlighed – så handler det faktisk ikke om arbejdspres eller ressourcer. Så handler det om, at den enkelte leder og medarbejder påtager sig det vigtige ansvar, at sikre den anklagerfaglige kvalitet og ordentlighed i hver eneste sag,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff, der derfor vil styrke fokus på god ledelse og den interne kultur.

»Vi skal selvfølgelig arbejde benhårdt på, at undgå fejl. Men fejl kan ikke helt undgås – og når vi begår fejl skal vi i anklagemyndigheden have en tydelig kultur, der åbent selvdeklarerer fejlene. Vi skal have modet til at fortælle borgerne, domstolene, journalisterne, samfundet, når vi har lavet noget møg. Vi må aldrig dække over det. Eller komme med bortforklaringer. Vi skal være ordentlige. Og optræde med en høj grad af ordentlighed. Det kan borgerne forvente af os:  At vi retter op på fejl – hurtigt – og af os selv,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff. Derfor har anklagemyndigheden allerede gennemført en omfattende, intern proces, hvor alle ledere og medarbejdere har været i dialog med hinanden om ”god adfærd”.
”Anklagemyndigheden arbejder intensivt med at styrke den interne kultur og egne værdier."

Samtidig har Rigsadvokaten udarbejdet en række nye retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal håndtere straffesager på en ordentlig måde.

»Vi har blandt andet skærpet reglerne for vidnekontakt, og vi har lavet nye retningslinjer for straffesager, hvor der bliver brugt politiagenter. Nogle kan måske sige, at nye regler for ordentlig optræden var overflødige. Men de nye regler skal netop sikre, at ingen medarbejdere i anklagemyndigheden – eller borgerne – kan være i tvivl,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff.
"Rigsadvokaten: Kontakten med vidner skal ske i det åbne."

"Vidnesagen: Rigsadvokaten skærper agentregler".

Rigsadvokaten varsler, at anklagemyndigheden også i de kommende år vil arbejde videre med den interne kultur – og samspillet med borgerne.

»Vi skal have fokus på de dybe værdier, der jo netop skal kendetegne os, der af borgerne har fået den vigtige samfundsopgave at sikre en ordentlig og saglig behandling af straffesagerne. I bund og grund handler det her om troværdighed. Vi kan ikke kræve, at borgerne og de andre aktører i en straffesag blindt stoler på os i Anklagemyndigheden. Men vi kan selv forsøge at styrke tilliden ved at være åbne, tydelige og optræde med en høj grad af ordentlighed hver eneste dag,« siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

For yderligere oplysninger, kontakt anklagemyndighedens kommunikationschef Mikkel Thastum på 25 12 61 48.