Rigsadvokaten: Grundlag for at gå videre med opløsningssag

Rigsadvokaten: Grundlag for at gå videre med opløsningssag
02. november 2017
Af Mikkel Thastum

Rigsadvokaten vurderer, at der er grundlag for at gå videre med en opløsningssag af LTF.

»Jeg har fortalt justitsministeren, at der ud fra en anklagerfaglig og juridisk vurdering er grundlag for at gå videre med en opløsningssag i forhold til LTF,« siger rigsadvokat Ole Hasselgaard.

Efter aftale med Rigspolitiet skal Københavns Politi forestå den videre efterforskning.

»Det skal ses i lyset af, at Københavns Politi jo i forvejen er i gang med en række efterforskninger mod enkeltpersoner,« siger rigsadvokat Ole Hasselgaard.