Rigsadvokaten: PKK-medlem kan ikke udleveres til Tyrkiet

Rigsadvokaten: PKK-medlem kan ikke udleveres til Tyrkiet
01. august 2018
Af Simon Gosvig

En 58-årig tyrkisk kurder kan ikke udleveres til Tyrkiet, afgør Rigsadvokaten.

Rigsadvokaten har besluttet at løslade en tyrkisk kurder, som har siddet varetægtsfængslet i Danmark siden den 14. juli 2018 på baggrund af en international efterlysning fra Tyrkiet.

De tyrkiske myndigheder har anmodet om at få den 58-årige tyrkisk kurder udleveret til strafforfølgning for medlemskab af terrororganisationen PKK, men Rigsadvokaten vurderer, at en sådan udlevering ikke lever op til betingelserne i den danske udleveringslovgivning.

»Alle betingelserne i den danske udleveringslov skal være opfyldt, for at vi kan udlevere en person til strafforfølgning i udlandet. Efter en nøje gennemgang af sagen har vi vurderet, at det ikke er tilfældet her, og derfor er han nu blevet løsladt,« siger anklager Sune Løvtrup fra Rigsadvokaten.

I en anden sag afviste landsretten i 2017 en afgørelse om udlevering af en tyrkisk statsborger til Tyrkiet, under henvisning til risikoen for at den pågældende ville blive udsat for forhold i strid med udleveringslovens § 6, stk. 2, som svarer til artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).