Rigsadvokaten præciserer påtaleopgivelser

Rigsadvokaten præciserer påtaleopgivelser

03. november 2023

Udtalelse fra rigsadvokat Jan Reckendorff:

”Det er fra forskellige sider fremført, at anklagemyndigheden i forbindelse med opgivelsen af tiltalerne i FE-sagerne, indirekte har antydet, at de pågældende er skyldige. Jeg vil gerne slå fast: Man kan på ingen måde tolke anklagemyndighedens udtalelser således. Påtalen i sagerne er opgivet. Det betyder, at de pågældende er uskyldige i forhold til de rejste sigtelser og tiltaler. Begrundelsen for påtaleopgivelserne fremgår af pressemeddelelsen fra 1. november 2023,” siger rigsadvokat Jan Reckendorff.