Sag mod formodet pirat berammet

Sag mod formodet pirat berammet

16. juni 2022
Af Anette Pedersen

Sagen mod den formodede pirat fra Nigeria er nu berammet. Sagen begynder den 21. november 2022 ved Københavns Byret. Der er afsat fire dage til hovedforhandlingen. 

Den 39-årige mand fra Nigeria er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, for i forening eller efter fælles forståelse med flere andre personer, der var ombord i en mindre båd, på hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for det danske helikopterpersonels liv og førlighed, idet en af de ombordværende affyrede skud med en AK47-militærriffel mod fregatten Esbern Snares helikopter, mens den var i luften tæt på båden. 

Sagen føres i et samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

Hverken NSK eller SSK har yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.
 

 

§252, stk. 1: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
 

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK)


Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) blev etableret den 1. januar 2022. Statsadvokaturen har bl.a. til opgave at samarbejde med NSK om at føre de mest komplekse sager vedrørende organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet i såvel byretten som landsretten. Statsadvokaten skal herudover føre tilsyn med straffesagsbehandlingen i NSK samt møde i ankesager ved Østre og Vestre Landsret.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)


Center for Økonomisk Kriminalitet samt Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet hører under National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022. 
NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her. Det drejer sig om opgaver, der tidligere var forankret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, de to regionale efterforskningsfællesskaber i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, Grænsecenter Øresund og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet. Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere blev løst i Rigspolitiets Politiområde, overført til NSK, herunder opgaver forankret i National Kriminalteknisk Center og National Cyber Crime Center (NC3).