Sager om anmeldelse til RUT-registret skal genoptages

Sager om anmeldelse til RUT-registret skal genoptages

21. december 2020

På baggrund af Højesterets frifindende dom af 30. november 2020 om anmeldelsespligten til RUT-registret, har Rigsadvokaten besluttet at en række straffesager fra den 1. januar 2011 og frem til 25. juni 2019 skal genoptages.

RUT-registret er et register, hvor udenlandske virksomheder blandt andet skal registrere, hvis de har udstationerede lønmodtagere, der arbejder i Danmark. Den udenlandske virksomhed skal til RUT-registret oplyse om navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger, kontaktperson i Danmark og branchekode, samt oplysninger om leveringsstedet for arbejdet, der bliver udført. 

Højesteret har fastslået, at det har været i strid med EU-retten, at der siden 1. januar 2011 og indtil 25. juni 2019, hvor reglerne blev ændret, har været offentlig adgang til oplysninger i RUT-registret om leveringsstedet for arbejdet, der bliver udført. 

Det betyder, at omkring 1600 bødesager, som primært udenlandske arbejdsgivere siden 2011 har fået for ikke at registrere korrekt i RUT-registret, skal omgøres. 

Rigsadvokaten har anmodet de regionale statsadvokater om at koordinere behandlingen af sager, der bør genoptages på baggrund af Højesterets dom for at sikre en ensartet tilgang til sagernes behandling.