Seks personer anholdt for ulovlige fildelingstjenester

Seks personer anholdt for ulovlige fildelingstjenester

03. november 2021
Af Anette Pedersen

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har i dag gennemført en aktion, hvor en række adresser i Jylland blev ransaget. Seks personer er anholdt

Efterforskningen blev indledt på baggrund af en række anmeldelser fra Rettighedsalliancen om konkrete fildelingstjenester som DanishBytes og Shareuniversity. Tjenesterne delte ophavsretligt beskyttede værker uden samtykke fra rettighedshaverne, heriblandt tv-serier, musik, e-bøger, spil og andet indhold. 
En af de anholdte solgte adgang til såkaldte seedboxe*, som er en privat server, der gør det muligt hurtigt at uploade og downloade digitale filer og som et - indtil videre - ukendt antal brugere har benyttet til at dele ca. 3.800 ophavsretsbeskyttede værker på de anmeldte fildelingstjenester. 

De anholdte ved dagens aktion er en 41-årig mand fra Hedensted, en 27-årig mand fra Tjele, en 24-årig mand fra Vojens, en 22-årig mand fra Silkeborg samt en 33-årig mand og en 34-årig mand, begge fra Aalborg.
 
De seks mænd er alle sigtede for ophavsretskrænkelser af særligt grov karakter, og de vil efter endt afhøring blive løsladt igen. I forbindelse med anholdelserne blev der foretaget ransagninger af de pågældendes hjem, hvor IT-specialister fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) assisterede SØIK med at sikre beviser til sagen. Der blev beslaglagt computere, telefoner og andet it-udstyr. Desuden blev der beslaglagt 300.000 kr., som formodes at være fortjeneste fra ulovlig salg af seedboxe. 
 
”Det er meget tilfredsstillende, at vi på baggrund af en grundig efterforskning kan stille de seks anholdte, som vi mener er de ansvarlige bagmænd eller centralt placerede staff medlemmer, til regnskab for deres ulovlige drift af fildelingstjenesterne. På baggrund af denne effektive indsats skal vi have gennemgået det beslaglagte materiale – og i den forbindelse kan det ikke udelukkes, at også brugere kan stilles til regnskab for at benytte sig at de ulovlige fildelingstjenester,” siger Michael Lichtenstein, fungerende politiinspektør, SØIK. 
 
Aktionerne ligger i forlængelse af indsatsen mod ulovlige fildelingstjenester, hvor SØIK inden for det seneste år har afdækket og medvirket til nedlukning af store fildelingstjenester som DanishBits, NordicBits og Asgrd.

 

*En seedbox er en privat dedikeret server, der gør det muligt hurtigt at uploade og downloade digitale filer - ofte ved brug af BitTorrent-teknologien – således at en bruger slipper for at al trafikken går gennem dennes egen computer, ligesom der opnås en vis form for anonymitet.

 

For yderligere oplysninger kontakt Anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008