SØIK efterforsker sag fra Socialstyrelsen i tre spor

SØIK efterforsker sag fra Socialstyrelsen i tre spor

15. oktober 2018
Af Simon Gosvig

For første gang åbner Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet nu for, hvordan efterforskningen mod den 64-årige mistænkte kvinde bliver gennemført.

Beviser bliver dokumenteret. Værdier bliver sikret. Der bliver ledt efter kvinden.
 
Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK, der står i spidsen for det team, der lige nu efterforsker den 64-årige kvinde, som er mistænkt for at have taget mindst 111 millioner kroner.

»Det går fremad med efterforskningen, som kører i tre spor: Vi dokumenterer bevismateriale, vi sikrer værdier, og vi jagter den mistænkte. Når det handler om at dokumentere, hvad der er sket, er vi langt. Når det handler om at beslaglægge værdier, er vi langt. Men vi mangler fortsat at få den mistænkte anholdt,« siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein.
 
Han forklarer, at førsteprioriteten er at anholde den 64-årige mistænkte kvinde, men at denne del af arbejdet også er den mest vanskelige, fordi hun formentlig befinder sig i udlandet.

Kviden er internationalt efterlyst gennem Interpol, og en dansk domstol har varetægtsfængslet hende in absentia.

»Vi er heldigvis vant til at samarbejde med myndigheder i hele verden, og vi har et fantastisk godt netværk. Men der er naturligt nok forskel på at samarbejde med danske og udenlandske politikredse. Det kræver ekstra tålmodighed,« siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein, der af hensyn til efterforskningen ikke vil fortælle nærmere om, hvor SØIK leder efter kvinden.
 
Som en vigtig del af efterforskningen indsamler SØIK beviser, der kan bruges i en eventuel straffesag. I dette spor af efterforskningen beskriver efterforskere blandt andet ”modus”, som er fagudtrykket for, hvordan metoden for den angivelige svindel er foregået. Eksempler på det er blandt andet tilgået flere medier, der har fået oplysninger gennem aktindsigter fra svenske domstole.
 
I det tredje spor samarbejder SØIK med Kammeradvokaten for at indefryse værdier, der kan stamme fra Socialstyrelsen.

»Hvis det viser sig, at der kan gøres et strafferetligt ansvar gældende, er det selvfølgelig klart, at vi også skal have flest mulige penge tilbage i statskassen. Vi kan finde meget, men det sværeste er selvfølgelig at finde penge, der allerede er brugt,« siger vicepolitiinspektør  Michael Lichtenstein.

Han fortæller, at SØIK’s anklagere har været i retten for at få domstolenes godkendelse til at beslaglægge blandt andet ejendomme, biler og kontanter på konti i både Danmark og udlandet. Værdierne er dog langt fra de 111 millioner kroner, som ifølge den foreløbige efterforskning mangler.

Sideløbende med de tre efterforskningsspor pågår der anklagerfaglige vurderinger af sagens elementer hos SØIK, som er en specialenhed i anklagemyndigheden.

Foruden den 64-årige er tre personer sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed.