SØIK, Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen styrker samarbejdet om at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask under COVID-19

SØIK, Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen styrker samarbejdet om at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask under COVID-19

17. april 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

Den nuværende situation med COVID-19 betyder, at forekomsten af økonomisk it-relateret kriminalitet stiger og at nye kriminalitetsmuligheder opstår. SØIK. Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen indleder nu et øget samarbejde om at bekæmpe svindel. 

COVID-19 har bragt Danmark og resten af verden i en ny og uventet situation. Der er i Danmark taget en række politiske initiativer med hjælpepakker, der skal afbøde de økonomiske samfundskonsekvenser af situationen. Samtidig vil straffene for COVID-19-relateret kriminalitet som eksempelvis særlig grov økonomisk kriminalitet og hvidvask af særlig grov beskaffenhed kunne flerdobles.

Det er afgørende, at støtteordninger og hjælpeforanstaltninger bliver brugt af de rigtige og ikke misbrugt af organiserede kriminelle. Derfor samarbejder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen om overvågningen af ændringer i kriminalitetsmønstrene og nye former for hvidvask. 

»Organiserede kriminelle er ofte hurtige til at tilpasse sig nye omstændigheder. Det har allerede vist sig at være tilfældet i den nye situation, vi står i, og et ændret kriminalitetsbillede påvirker også metoderne til hvidvask. Det er f.eks. blevet langt sværere fysisk at transportere valuta over grænsen eller at indgå væddemål om udfaldet af sportslige begivenheder. Til gengæld følger nye muligheder for at begå økonomisk kriminalitet og hvidvask - eksempelvis en risiko for svindel med udbetaling af kompensation for tabt omsætning eller lønkompensation,« siger politiinspektør hos SØIK Thomas Anderskov Riis.

Myndighedernes samarbejde består blandt andet i en hurtig udveksling af oplysninger, således mønstre for eventuel svindel identificeres. På denne måde sikres, at regeringens hjælpepakker kommer hurtigt frem til danske virksomheder og medarbejdere, men også en retshåndhævende indsats mod de, som forsøger at snyde.

Hvidvasksekretariatet under SØIK har desuden bedt de finansielle virksomheder, der er underretningspligtige på hvidvaskområdet, om at være ekstra opmærksomme, og det bør også være tilfældet for alle andre virksomheder, der har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet om mistænkelige forhold, der kan relateres til hvidvask.

I Skattestyrelsen har man ligeledes en øget opmærksomhed i den nuværende situation.

»I Skattestyrelsen har vi naturligvis skærpet opmærksomhed på, at der kan opstå nye svigsmønstre i den særlige situation, vi befinder os i lige nu. Vores arbejde styrkes af et tæt samarbejde dialog med både politiet og Erhvervsstyrelsen i forhold til at forebygge økonomisk kriminalitet, som vi alle - selvsagt - har øget fokus på i denne tid. Derfor er jeg også tilfreds med, at der er et velfungerende myndighedssamarbejde på det her felt,« siger underdirektør i Skattestyrelsens afdeling for Særlig Kontrol, Kim Tolstrup.

Hos Erhvervsstyrelsen udtaler vicedirektør Lars Øllgaard: 

»Det er vigtigt, at midlerne fra regeringens forskellige hjælpepakker hurtigt kommer frem til danske virksomheder og medarbejdere. Samtidig skal vi fra myndighedernes side gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe svindel. Med det styrkede samarbejde mellem myndighederne står vi endnu stærkere i kampen mod dem, der vil forsøge at udnytte den alvorlige situation til kriminalitet.»

Der vanker hårde fængselsstraffe

Hvidvasksekretariatet er fuldt funktionsdygtigt under krisen og modtager forsat et meget stort antal underretninger om mistænkelige transaktioner og mistænkelig adfærd. Og der vanker høje straffe til dem, der snyder, fortæller Thomas Anderskov Riis.

»Folketinget har vedtaget at skærpe straffene for snyd, der er relateret til COVID-19. Dermed kan straffene for særlig grov svig og hvidvask af særlig grov beskaffenhed i sidste ende flerdobles,« siger han.

 

Yderligere oplysninger:

SØIK: Jens Fuglsang Edelholt, tlf.: 30334689

Erhvervsstyrelsen: pressekonsulent Søren Møller Nielsen tlf.: 35291430

Skattestyrelsen: presseafdelingen på tlf.: 72370900