Statsadvokat aflyser straffesag om blasfemi

Statsadvokat aflyser straffesag om blasfemi

02. juni 2017

Anklagemyndigheden aflyser nu en ellers planlagt straffesag om blasfemi mod en 42-årig nordjysk mand. Han skulle i næste uge have været for retten, men Folketinget er blevet enige om at gennemføre en ændring i straffeloven, så blasfemiparagraffen ophæves.

Statsadvokat Jan Reckendorff, Statsadvokaten i Viborg, aflyser nu den første danske straffesag om blasfemi, der har været rejst siden 1970'erne. Det sker, efter at Folketinget netop har vedtaget en lovændring, der afkriminaliserer blasfemi. En 42-årig mand fra Nordjylland var tiltalt for i december 2015 at offentliggøre en video på Facebook, hvor han afbrænder Koranen i sin baghave.

»Lovgiver har besluttet at ophæve straffelovens blasfemiparagraf om offentlig spot eller forhånelse i forhold til en religion. Blasfemi var jo netop kernen i tiltalen mod den 42-årige. Når hans gerning ikke længere er strafbar – ja så kan vi ikke længere gennemføre den planlagte straffesag, der derfor er aflyst. Den tiltalte vil derfor ikke blive straffet,« siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Statsadvokaten henviser til, at Folketinget fredag vedtog at ændre straffeloven, der fjerner blasfemiparagrafen. Ifølge et gængs retsprincip kan den 42-årige med lovændringen nu ikke blive dømt. Og anklagemyndigheden har derfor heller ikke noget grundlag for at gennemføre den planlagte straffesag, der ellers skulle have været ført ved Retten i Aalborg onsdag den 7. juni.

Anklagemyndigheden overvejede i forbindelse med tiltalerejsningen mod den 42-årige tidligere i år, om handlingen kunne være en overtrædelse af andre bestemmelser i straffeloven. Statsadvokaten gør dermed opmærksom på, at det også i fremtiden vil være strafbart, hvis en gerningsmand under sin forhånelse af en religion samtidig også forhåner eller nedværdiger de mennesker, der bekender sig til en bestemt religion. En sådan gerning vil i givet fald kunne straffes efter straffelovens paragraf 266 b.

»Anklagemyndigheden har vurderet, at den tiltalte i den konkrete sag alene overtrådte den nu ophævede blasfemiparagraf. Derfor stopper sagen nu, og der vil ikke blive rejst tiltale for overtrædelse af andre paragraffer eller forbud. Men hvis man forhåner en bestemt gruppe mennesker – så vil man kunne blive straffet efter straffelovens paragraf 266 b,« siger statsadvokat Jan Reckendorff.


BAGGRUND

Folketinget har vedtaget en ophævelse af straffelovens § 140.

”Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Anklagemyndigheden har i fire tilfælde rejst tiltale efter blasfemiparagraffen (straffeloven § 140):

• 1938: Fire personer blev dømt i Østre Landsret for på offentligt ophængte plakater og i offentligt udgivne skrifter at have drevet spot med og forhånet det jødiske trossamfunds troslærdomme.

• 1946: To personer fik en bøde for at have foretaget en ”dåbshandling” under et københavnsk maskebal.

• 1971: To programchefer fra Danmarks Radio frifundet af Gladsaxe Ret for tv- og radioudsendelser, hvor kunstneren Trille fremførte visen ”Ham Gud” eller ”Øjet”.

• 2017: Anklagemyndigheden aflyser på baggrund af en straffelovsændring en straffesag ved Retten i Aalborg, hvor en 42-årig mand var tiltalt for at offentliggøre en video på Facebook, hvor han afbrænder Koranen i sin baghave.

 

For yderligere oplysninger: 
Kommunikationskonsulent Simon Gosvig, 72 68 90 54.