Statsadvokat: Fejl i svindelsag fra Socialstyrelsen

Statsadvokat: Fejl i svindelsag fra Socialstyrelsen

31. oktober 2018

Det daværende SØK fejlbehandlede for seks år siden en underretning, om at en ansat i Socialstyrelsen havde overført et millionbeløb til sig selv. Statsadvokat frygter, at hovedmistænkt måske kunne have været stoppet tidligere.

Den 64-årige hovedmistænkte fra svindelsagen om 111 millioner kroner i Socialstyrelsen kunne måske være stoppet tidligere.

Det viser en kritisk gennemgang af såkaldte hvidvaskunderretninger, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har foretaget i forbindelse med den aktuelle efterforskning. Det daværende SØK blev allerede for seks år siden advaret om, at der var foretaget en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til konti, der tilhører den hovedmistænkte.

Det oplyser chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

»I forbindelse med efterforskningen af den aktuelle svindelsag kan jeg helt nøgternt konstatere, at det daværende SØK blev advaret om nogle mistænkelige kontooverførsler tilbage i oktober 2012. Oplysningerne blev ikke efterforsket hos SØK, men alene oversendt til SKAT som en sag om mulig skatteunddragelse. Efter min vurdering var det en fejl,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Advarslen fra 2012 om mistænkelige kontooverførsler drejer sig om i alt 5 millioner kroner, som blev overført til den hovedmistænktes privatkonto og en erhvervskonto til et stutteri, som den 64-årige er indehaver af. Ud over at varsko SKAT blev der ifølge statsadvokaten altså ikke iværksat en egentlig efterforskning parallelt hos det daværende SØK dengang for seks år siden.

»Jeg kan frygte, at den hovedmistænkte dermed fik mulighed for at kunne fortsætte den formodede svindel, der måske kunne have været stoppet på et tidligere tidspunkt. Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, men jeg kan helt nøgternt konstatere, at der var tale om en fejl, da advarslen ikke blev efterforsket til bunds. Den berettigede advarsel blev ganske enkelt fejlbehandlet,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen. Siden den overhørte advarsel forsvandt i omegnen af 28 millioner kroner af de i alt cirka 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

SØIK har ved den kritiske gennemgang også fundet to underretninger om mistænkelige pengeoverførsler i september 2014 og august 2016, som vedrører andre personer end den hovedmistænkte. Disse underretninger indgår nu i den videre efterforskning.

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen oplyser i øvrigt, at SØIK inden for de seneste to uger har fået helt nye oplysninger om mistænkelige overførsler, som nu sættes i forbindelse med den hovedmistænkte helt tilbage til 1997.

På denne baggrund har SØIK derfor udvidet gerningsperioden for den igangværende efterforskning om misbrug af midler i Socialstyrelsen til at omfatte perioden 1997 til 2018 - og ikke 2002 som hidtil. Dette har SØIK meddelt Socialstyrelsen.

»Vores efterforskning tyder på, at den mistænkte har svindlet i en længere årrække end først antaget. Nemlig helt tilbage til 1997. Det betyder også, at vi forventer, det samlede beløb kan blive højere end 111 millioner kroner,« siger Morten Niels Jakobsen.

Fakta

I 2013 var der 5.166 indberetninger til SØIK for mistanke om hvidvask. I 2017 var det tal steget til 24.911. Der er på nuværende tidspunkt ansat omkring 20 medarbejdere i SØIKs Hvidvasksekretariat.

Ud af de knap 25.000 indberetninger, der blev indberettet skal SØIK i 2017, videregav SØIK 2146 indberetninger til Skattestyrelsen, 1351 til PET og 1664 til politikredsene.

Samlet har der været over 93.000 indberetninger til SØIK siden 2012.


Pressehenvendelser kan ske til Simon Gosvig, presseansvarlig i SØIK, på telefon 72 68 90 54.