Statsadvokat Morten Niels Jakobsens tjenestefritagelse ophører

Statsadvokat Morten Niels Jakobsens tjenestefritagelse ophører

22. januar 2020
Af Jens Fuglsang Edelholt

Morten Niels Jakobsen vender tilbage som statsadvokat hos Rigsadvokaten.

Statsadvokat for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK) Morten Niels Jakobsen blev den 4. september 2019 fritaget for tjeneste med løn, mens han blev undersøgt for at have brudt sin tavshedspligt ved at have drøftet en konkret SØIK-sag med en bekendt.

Københavns Politi har nu undersøgt sagen til bunds, og Statsadvokaten for København har på den baggrund truffet afgørelse om påtaleopgivelse. 

Det har endvidere været overvejet, om der har været grundlag for at gøre et disciplinært ansvar gældende. Det er heller ikke tilfældet. 

Rigsadvokat Jan Reckendorff udtaler:

»Den mistanke, der var rettet mod Morten Niels Jakobsen, er nu blevet undersøgt til bunds af Københavns Politi. Statsadvokaten for København har besluttet at slutte sagen, hvilket jeg er enig i. Vi har aftalt, at Morten Niels Jakobsen vil fortsætte som statsadvokat hos Rigsadvokaten. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med Morten, som har gjort en kæmpe indsats i sin tid som chef for SØIK. Da der er tale om en personalesag, og da sagen nu er undersøgt til bunds, har jeg ikke yderligere kommentarer til sagen«.

Statsadvokat Morten Niels Jakobsen udtaler:

»Jeg er naturligvis glad for, at denne sag nu har fundet sin afslutning, og at det er fastslået, at jeg ikke har overtrådt min tavshedspligt. Efter nogle fantastiske år i SØIK vil jeg gerne rette en stor og varm tak til SØIK's fremragende medarbejdere, som det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med. Jeg er glad for, at der nu er mulighed for at prøve kræfter med en anden del af anklagemyndigheden. Jeg ser derfor frem til at fortsætte som statsadvokat hos Rigsadvokaten.«

Pressehenvendelser kan rettes til Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30334689