Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

Kontakt os

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet
Kampmannsgade 1
1604 København V.

Telefon: 72 68 90 00 
Mail: SSK@ankl.dk

Åbningstider 
Mandag-torsdag: 9:00-15:00 
Fredag: 9:00-14:00
 

Om Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) skal føre tilsyn og udføre legalitetskontrol med straffesagsbehandlingen i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), føre ankesager af høj kompleksitet i landsretterne og varetage en række andre opgaver, som også løses af de regionale statsadvokaturer.
 
En vigtig kerneopgave for Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet er herudover at samarbejde med National enhed for Særlig kriminalitet (NSK) i store og komplekse straffesager om økonomisk og organiseret kriminalitet, der udvælges som såkaldte samarbejdssager.