Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Kontakt os

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Kampmannsgade 1
1604 København V.

Telefon: 72 68 90 00 
Fax: 45 15 01 19 
Mail: saoek@ankl.dk

Åbningstider 
Mandag-torsdag: 9:00-15:00 
Fredag: 9:00-14:00

Underretning af hvidvask
Læs mere om hvidvask og underret online.

Om Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) varetager for det første behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse​

  • af et betydeligt omfang,

  • som led i organiseret kriminalitet,

  • ved anvendelse af særegne forretningsmetoder eller

  • som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter

For det andet varetager SØIK behandlingen af internationale straffesager, navnlig om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet, hvor efterforskningen og strafforfølgningen forudsætter 

  • særlig viden og indsigt i forholdene i udlandet, og

  • at der etableres et samarbejde med myndigheder institutioner, organisationer mv. i andre lande

Ud over de konkrete straffesager bliver SØIK inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. SØIK varetager desuden følgende opgaver:

  • Modtagelse og analyse af underretninger om hvidvask og finansiering af terrorisme

  • Opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet

  • Visitation af straffesager, herunder af anmeldelser om krænkelser af intellektuelle rettigheder 

Medarbejderne i SØIK består af jurister, polititjenestemænd, specialkonsulenter med økonomisk baggrund, analytikere og administrative medarbejdere.