Statsadvokaten i Viborg

Statsadvokaten i Viborg

Kontakt os

Statsadvokaten i Viborg
Rødevej 1
8800 Viborg

Telefon: 72 68 90 00 
E-mail: SAV@ankl.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag: 9:00-15:00
Fredag: 9:00-14:00

Om Statsadvokaten i Viborg 

Statsadvokaten i Viborg varetager udførelsen af ankesager ved Vestre Landsret, som har været efterforsket af Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Fyns Politi. Statsadvokaten har endvidere kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager, som hører under de nævnte politikredse.

Statsadvokaturen fører desuden tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne om strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaturen sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Hos Statsadvokaten i Viborg er der ansat ca. 65 medarbejdere fordelt på jurister, administrative medarbejdere og studentermedhjælpere.