Styrket indsats over for rettighedskriminalitet bliver samlet hos SØIK

Styrket indsats over for rettighedskriminalitet bliver samlet hos SØIK

06. juli 2018

Justitsministeren har besluttet at samle efterforskning og strafferetlig behandling af IPR-kriminalitet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Alle lovovertrædelser af immaterielle rettigheder (også kendt som IPR, Intellectual Property Rights) samles nu et sted i landet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det sker på baggrund af de positive erfaringer, der er  gjort siden november 2017, hvor en forsøgsordning indebar, at al efterforskning og strafferetlig behandling af disse sager blev samlet hos SØIK.

Michael Lichtenstein, fungerende vicepolitiinspektør i IPR-gruppen hos SØIK, fortæller, at forsøgsordningen har vist, at det giver mange fordele, når de særlige efterforsknings- og anklagerfaglige kompetencer inden for IPR-området er samlet et sted i landet.

Nationalt overblik

»Når vi samler alle sager et sted, betyder det, at vi kan sikre en styrket og koordineret indsats over for denne kriminalitetsform, hvor vi ser en stigning,« siger Michael Lichtenstein, SØIK.

Samlingen betyder, at så snart en af landets 12 politikredse modtager en anmeldelse om en krænkelse af for eksempel ophavsrettigheder, så skal anmeldelsen straks gives videre til SØIK.

Michael Lichtenstein tilføjer, at samlingen af sagerne også sikrer, at der sker en tæt koordination på området og deles erfaringer på tværs af sagerne, ligesom SØIK får et nationalt overblik over dette kriminalitetsområdes omfang og udbredelse.