Task Force skal gennemgå straffesager i teledatasagen

Task Force skal gennemgå straffesager i teledatasagen

08. november 2019

Rigsadvokaten og Rigspolitiet har besluttet at nedsætte en Task Force med anklagere og efterforskere, der skal gennemgå tusindvis af afsluttede straffesager i teledatasagen. 

En Task Force, der blandt andet består af både anklagere og efterforskere, skal gennemgå afsluttede straffesager, hvor teledata er indhentet i perioden fra 2010-2019.

Task Forcen skal både undersøge, om der kan være personer, som er fejlagtigt dømt, og om der er uopklarede sager, hvor efterforskningen bør genoptages.

Beslutningen om at nedsætte en Task Force er sket på baggrund af drøftelser med den uafhængige kontrol- og styregruppe, som justitsministeren har nedsat. 

- Vi har alle en interesse i at få afklaret om de fejl og usikkerheder, der har været i teledata, har haft betydning i konkrete straffesager. Det er en kæmpe opgave at gennemgå tusindvis af sager. Ved at nedsætte en særlig Task Force med både anklagere og efterforskere får vi en bedre, hurtigere og mere ensartet behandling af sagerne, siger statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen. 

Nedsættelsen af Task Forcen skal ses i lyset af Deloittes undersøgelse i teledata-sagen, som har vist, at der i en årrække har været forskellige fejl og usikkerheder i teledata, som hverken efterforskere, anklagere, forsvarere eller domstolene har haft tilstrækkeligt kendskab til.  

Task Forcens arbejde skal bygge videre på den gennemgang af sager som politikredsene allerede har udført med henblik på at afdække manglende data i et stort antal sager. Gennemgangen har indtil videre ikke givet anledning til at genoptage sager. 

- Der allerede udført et stort stykke arbejde hos politiet og anklagemyndigheden med at gennemgå sagerne, hvor der har manglet teledata. Det store arbejde er ikke spildt. Men i lyset af Deloitte-undersøgelsen er vi nødt til at foretage flere undersøgelser. Det arbejde forankrer vi i den særlige Task Force, siger Rasmus Kieffer-Kristensen.

Det forventes, at Task Forcen kommer til at bestå af omkring 20 medarbejdere - herunder både anklagere og efterforskere. I større afsluttede sager vil Task Forcen indhente assistance fra de politikredse, som har stået for efterforskningen af de konkrete sager. 

Gennemgangen af sagerne vil ske i en prioriteret rækkefølge og vil løbende blive tilpasset i lyset af indhentede erfaringer. 

Gennemgangen af sagerne vil ske under tilsyn af både den regionale statsadvokat og den uafhængige kontrol-og styregruppe.

 

Pressehenvendelser kan ske til Jens Fuglsang Edelholt på tlf. 30 33 46 89.