Tibetsag: To politiledere tiltalt for falsk forklaring

Tibetsag: To politiledere tiltalt for falsk forklaring

01. maj 2018
Af Mikkel Thastum

Statsadvokaten rejser nu straffesag mod to politiledere, der er tiltalt for at afgive falsk forklaring for retten om Tibetsagen. Ingen andre politiansatte vil blive retsforfulgt for strafbare forhold i forbindelse med Tibetsagen.

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale mod to politiledere, der er anklaget for at afgive falsk forklaring for retten i forbindelse med Tibetsagen. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København, efter at sagen har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

»Efter en grundig gennemgang af det meget omfattende efterforskningsmateriale er det anklagemyndighedens vurdering, at de to politiledere skal strafforfølges for at have afgivet falsk forklaring, da de blev afhørt i retten om det kinesiske statsbesøg,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har efterforsket, om politipersonale har begået noget strafbart ved at have givet urigtige oplysninger – blandt andet til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget eller i øvrigt i forbindelse med den efterfølgende håndtering af sagerne om de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og 2014.
Statsadvokaten lægger ligesom Politiklagemyndigheden til grund for vurderingen, at Københavns Politi i flere tilfælde under de kinesiske statsbesøg har bestræbt sig på at forhindre demonstranter i at gøre den kinesiske delegation bekendt med budskaber, der kunne opfattes som kritiske overfor det kinesiske styre – blandt andet med tibetanske flag. Statsadvokaten har ligeledes fulgt Politiklagemyndighedens vurdering af, at de to politiledere afgav falsk forklaring om dette forløb, da de blev afhørt i byretten i august 2013 under en sag, der var anlagt af nogle demonstranter mod Københavns Politi.

»Vi er enige med Politiklagemyndigheden i, at der uden sagligt grundlag blev grebet ind over for nogle af demonstranterne, og vi er også enige i, at de forklaringer om forløbet, der blev givet i retten af de to politiledere, ikke giver et korrekt billede af, hvad der rent faktisk skete. Derfor rejser vi nu straffesag mod de to politiledere for falsk forklaring,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

De to tiltalte politiledere har efter Politiklagemyndighedens og statsadvokatens opfattelse også afgivet urigtige og vildledende oplysninger til brug for besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. Dette vil der imidlertid ikke blive rejst tiltale for, idet disse forhold er strafferetligt forældede.

Statsadvokaten konkluderer samtidig, at ingen andre politiansatte vil blive tiltalt for strafbare handlinger i forbindelse med de kinesiske statsbesøg.
Statsadvokaten har også tiltrådt Den Uafhængige Politiklagemyndigheds afgørelse om, at der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning af, om der er begået strafbart forhold i forbindelse med sletning af e-mails. Begrundelsen herfor er, at der ikke er fremkommet oplysninger om, at Københavns Politi, herunder enkelte ansatte i Københavns Politi, har slettet e-mails for at unddrage relevante oplysninger til brug for Tibetundersøgelsen.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår straffesagen mod de to politiledere kan begynde ved Københavns Byret.

Straffelovens § 158:
”Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år.”

Kommunikationschef Mikkel Thastum, 25 12 61 48.