Tiltale i ubådssagen

Tiltale i ubådssagen

16. januar 2018

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har i dag rejst tiltale i ubådssagen mod Peter Madsen. Han tiltales for bl.a. drab, usømmelig omgang med lig og andet seksuelt forhold end samleje mod den kvindelige svenske journalist Kim Wall.

Peter Madsen er i dag blevet tiltalt for drab. Ifølge anklageskriftet er drabet sket efter forudgående planlægning og forberedelse. Ifølge anklageskriftet er drabsmåden ukendt, men drabet kan være sket ved halsoverskæring eller kvælning. Der er samtidig rejst tiltale for andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og for partering.

Peter Madsen tiltales endvidere for to grove overtrædelser af lov om sikkerhed til søs.
I anklageskriftet kræver anklagemyndigheden Peter Madsens ubåd konfiskeret med henblik på destruktion. 

Krav om fængsel på livstid - sekundært forvaring 

Anklagemyndigheden vil kræve Peter Madsen idømt fængsel på livstid. Samtidig nedlægges der en sekundær påstand om forvaring. Spørgsmålet om forvaring er blevet forelagt Retslægerådet efter mentalundersøgelse af Peter Madsen. Retslægerådet har den 15. januar 2018 vurderet, at forvaring kan være påkrævet.

»Der er tale om en meget usædvanlig og ekstremt grov sag, som har haft tragiske følger for Kim Wall og hendes pårørende. Interessen for sagen er meget stor, men vi håber på mediernes forståelse for, at sagens øvrige beviser skal fremlægges i retten og ikke i pressen,« siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen fra Advokaturen for Personfarlig Kriminalitet ved anklagemyndigheden i Københavns Politi

Krav om varetægtsfængsling frem til dom

Peter Madsen er p.t. varetægtsfængslet foreløbig med frist til den 7. februar 2018. Ved fristen vil anklagemyndigheden begære Peter Madsen fængslet frem til dom. Retssagen mod ham er forhåndsberammet som en nævningesag ved Københavns Byret over otte retsdage med start den 8. marts 2018 og med forventet dom den 25. april 2018.

Kim Walls pårørende underrettet om tiltalerejsningen

Anklageskriftet er blevet forkyndt for tiltalte samt sendt til hans forsvarer Bettina Hald Engmark. Derudover har Københavns Politi underrettet Kim Walls nærmeste pårørende om tiltalerejsningen. 

Der vil blive afholdt en kort pressebriefing i dag kl. 1430 foran Københavns Politigård, hvor indholdet af denne pressemeddelelse vil blive gengivet, og der vil blive mulighed for at stille enkelte spørgsmål.

Der kan først gives aktindsigt i anklageskriftet fra tirsdag den 23. januar 2018, jf. § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om massemediernes aktindsigt i retsmødebegæringer, anklageskrifter m.v. Henvendelser herom kan sendes til Københavns Politis kommunikationssektion på kbh-presse@politi.dk