To tiltalt for at true med at angive personer i Danmark til de tyrkiske myndigheder

To tiltalt for at true med at angive personer i Danmark til de tyrkiske myndigheder

28. september 2021
Af Jens Fuglsang Edelholt

Statsadvokaten i København har besluttet at rejse tiltale mod to personer for at true med at angive personer i Danmark til de tyrkiske myndigheder. 

To mænd er blevet tiltalt for at true herboende personer med at angive dem til de tyrkiske myndigheder som tilhængere af Gülen-bevægelsen. Gülen-bevægelsen bliver af de tyrkiske myndigheder betragtet som en terrororganisation.

De to mænd har ikke angivet personer, men har truet med at angive herboende personer og er derfor tiltalt efter straffelovens §266.

Det oplyser Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

»Det er vores vurdering, at det under de foreliggende omstændigheder er strafbart at true med at angive andre. Vi har derfor rejst tiltale i to sager, hvor vi mener, at der er blevet fremsat trusler om at videregive oplysninger om andre til de tyrkiske myndigheder. I Danmark skal vi kunne ytre os frit uden at frygte at blive angivet til andre landes myndigheder,« siger Lise-Lotte Nilas.

De to sager skal føres af henholdsvis Midt- og Vestsjællands Politi og Østjyllands Politi. 

I forvejen er en udenlandsk kvinde tiltalt for at have angivet flere personer til de tyrkiske myndigheder, og hun er derfor tiltalt for den mere alvorlige paragraf i straffeloven - §108 – der handler om at have hjulpet eller sat en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område. Den sag vil blive ført af Nordsjællands Politi i begyndelsen af 2022.


Fakta:

I perioden 2016-2020 har politiet videregivet i alt 12 sager til Politiets Efterretningstjeneste med henblik på efterforskning af, om der er sket overtrædelse af straffelovens § 108, stk. 1, i forbindelse med angivelser eller trusler om angivelser til de tyrkiske myndigheder. 

Anklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt vurderet, om der er tale om overtrædelse af straffelovens § 108, stk. 1 i 9 af de 12 sager. På den baggrund er der rejst tiltale i en sag for overtrædelse af straffelovens §108, mens der nu rejses tiltale i to sager for overtrædelse af straffelovens §266. De resterende seks sager er påtaleopgivet.
 
De resterende tre sager, som alle er indgivet i 2019 og 2020, er fortsat under behandling ved politi og anklagemyndighed, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der kan blive rejst yderligere tiltaler.


For pressehenvendelser kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008 eller presse@ankl.dk.