Tre tiltalt i sag om hvidvask for 166 millioner kroner

Tre tiltalt i sag om hvidvask for 166 millioner kroner

22. oktober 2019
Af Jens Fuglsang Edelholt

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har tiltalt en 46-årig kvinde for hvidvask for 166 millioner kroner. Hendes søn og en bogholder fra de involverede virksomheder er også tiltalt i sagen. Sagen er efterforsket af statsadvokatens nye efterforskningsgruppe, der målrettet skal bekæmpe hvidvask.
 

166 millioner kroner blev i en årrække kanaliseret gennem en række selskaber i København og videre til en række personer og selskaber i udlandet.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) vurderer, at pengene var kriminelt udbytte og har derfor har rejst tiltale for hvidvask mod en 46-årig kvinde fra Litauen, der er direktør i flere af selskaberne. Bogholderen for selskaberne er også tiltalt, mens sønnen er tiltalt for en mindre del af beløbet, da han har fungeret som direktør i et af selskaberne.

Anklageskriftet er et mærkbart resultat af en særlig og styrket indsats mod hvidvask, som SØIK har indledt i 2019. Indsatsen er en opfølgning på finansloven for 2019, hvor SØIK’s samlede indsats mod hvidvask blev styrket med i alt ca. 30 årsværk. Som følge af styrkelsen er der oprettet en særlig hvidvaskefterforskningsgruppe i SØIK, som har stået for efterforskningen af den første store hvidvasksag.

Det oplyser Per Fiig, der er chefanklager hos SØIK.

»Hvidvask er meget alvorlig og samfundsundergravende kriminalitet, som vi slår hårdt ned på. 
Bekæmpelsen af hvidvask er blevet forstærket gennem de senere år, hvor det det samlede bolværk mod hvidvask hos både banker og politi bliver stadigt mere effektivt. Denne sag er et glimrende eksempel på, at politi og anklagemyndighed bygger videre på det gode forebyggende arbejde, som en række banker har foretaget. Det er lige netop det, vi gerne vil med den nye efterforskningsgruppe i SØIK, som målrettet skal bekæmpe hvidvask,« siger Per Fiig.

Det er samtidig første gang, at SØIK udnytter en lovændring, der giver bedre mulighed for at sætte ind over for hvidvask.

»Samtidig er straffeloven blevet strammet, så vi med en ny bestemmelse har fået bedre muligheder for at rejse tiltale for hvidvask. Dette er den første sag, hvor SØIK har rejst tiltale efter den nye bestemmelse, der åbner for en straf på otte års fængsel,« siger Per Fiig.

Der er i anklageskriftet nedlagt påstand om udvisning af den 46-årige kvinde og hendes søn.

Efterforskningen i sagen er endnu ikke slut og vil derfor fortsætte helt frem til, at sagen kommer for retten.

Den nye bestemmelse i straffeloven – paragraf 290 a – kan give op til otte års fængsel. Sagen begynder den 2. januar 2020 ved Retten på Frederiksberg.

Pressehenvendelser kan ske til Jens Fuglsang Edelholt på 30 33 46 89.