Udbyttesagen: Seks personer tiltalt for at svindle statskassen for mere end en milliard kroner

Udbyttesagen: Seks personer tiltalt for at svindle statskassen for mere end en milliard kroner

13. april 2021
Af Jens Fuglsang Edelholt

SØIK har rejst tiltale mod tre amerikanske statsborgere og tre britiske statsborgere for at have svindlet den danske statskasse for mere end 1,1 milliarder kroner via en tysk bank. Dermed er i alt otte personer tiltalt i forskellige spor i den såkaldte udbyttesag.

Hundredvis af fiktive aktiehandler mellem 27 amerikanske såkaldte enkeltmandspensionsplaner, ni selskaber og mellemhandlere gik i perioden marts 2014 og august 2015 via den tyske bank North Channel Bank i Mainz. 

De fiktive handler havde alene det formål at trække massive beløb op af den danske statskasse, som hverken de amerikanske pensionsplaner eller selskaberne havde ret til. I alt lykkedes det at svindle den danske statskasse for mere end 1,1 milliarder kroner ved at få udbetalt udbytteskat, som hverken pensionsplanerne eller selskaberne havde ret til.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har på baggrund af en omfangsrig og kompliceret efterforskning gennem flere år nu rejst tiltale mod seks personer for groft bedrageri i sagen.

»Vi mener, at de seks tiltalte har stået bag svindlen, der blev begået ved hjælp af den tyske bank North Channel Bank. De seks personer er efter vores opfattelse de centrale bagmænd bag bedrageriet for mere end 1,1 milliard kroner,« siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos SØIK.

North Channel Bank fik i sagen i september 2019 en bøde ved Retten i Glostrup på 110 millioner kroner for at deltage i bedrageriet mod den danske stat vedrørende uberettiget udbetaling af udbytteskat for 1,1 milliard kroner. Banken fik bøden for at have medvirket til, at der uberettiget blev udbetalt ca. 1,1 milliard kroner fra den danske statskasse, hvilket banken tjente 55 millioner kroner på i bl.a gebyrer. Bankens nuværende ledelse – der ikke har deltaget i bedrageriet – erkendte i september 2019 bankens rolle og modtog bøden.

Nu er der rejst tiltale mod de tre amerikanske statsborgere og de tre britiske statsborgere for at have brugt banken i det bedrageri, som banken har erkendt. Dermed er der nu rejst tiltale i to forskellige efterforskningsspor i udbyttesagen. I et af sagens andre efterforskningsspor blev der i januar rejst tiltale mod to andre britiske statsborgere for svindel for mere end ni milliarder kroner. 

»SØIK har nu rejst tiltale mod de formodede bagmænd bag svindlen med udbytteskat for i alt mere end 10 milliarder kroner ud af den samlede svindel på cirka 12,7 milliarder kroner. Efterforskningen i sagen fortsætter, og vi arbejder ufortrødent videre med at opklare den resterende del af svindlen med udbytteskat,« siger Per Fiig.

Der er rejst tiltale for groft bedrageri efter straffelovens § 279 mod de seks personer, og strafferammen er otte års fængsel.

»Vi mener, at sagen er så grov, at en særlig paragraf, der kan hæve strafferammen til 12 år, bør tages i brug. Vi har ingen forventning om, at de møder frivilligt op til en retssag, hvor de risikerer så mange års fængsel, så derfor arbejder vi med alle de tænkelige muligheder, der kan sikre, at de tiltalte vil være til stede til den kommende retssag. Hvad det præcist er, kan jeg ikke gå nærmere ind i på nuværende tidspunkt,« siger Per Fiig.

Sagen forventes at skulle køre ved Retten i Glostrup. Der er ikke fastsat datoer for sagen endnu.

See press release in english

 

For pressehenvendelser kontakt anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008.