Udnævnelse af politidirektør til Nordsjællands Politi

Udnævnelse af politidirektør til Nordsjællands Politi

23. juni 2023

Justitsministeren har indstillet til HM Dronningen, at politidirektør i Rigspolitiet Lykke Sørensen pr. 1. august 2023 udnævnes som ny politidirektør i Nordsjællands Politi.

Lykke Sørensen er uddannet cand. jur. og har været politidirektør siden 1.august 2020. Før det var Lykke Sørensen direktør i Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen, ligesom hun tidligere har været afdelingschef i UIM, vicedirektør i Udlændingestyrelsen og juridisk chef i PET. Lykke Sørensen har bortset fra domstolene arbejdet inden for alle dele af straffesagskæden.

Lykke Sørensen udtaler: ”Jeg glæder mig til at blive en del af Nordsjællands Politi og samarbejdet med alle de dygtige medarbejdere. I begyndelsen af min karriere var jeg anklager i Københavns Politi, og efterfølgende har jeg slået mine folder hos bl.a. de overordnede myndigheder i politiet og anklagemyndigheden. Jeg ser frem til for første gang at være en del af øverste ledelse i en politikreds og medvirke til at løse vores opgaver helt tæt på borgerne. Samtidig er det med vemod, at jeg forlader Politiområdet og siger farvel til nogle fantastiske kolleger. Jeg ved, at jeg kommer til en velfungerende politikreds, og jeg vil som politidirektør i Nordsjællands Politi gøre mit yderste for, at Nordsjællands Politi også fremover bidrager til den samlede opgaveløsning i politiet og anklagemyndigheden.”

Rigsadvokat Jan Reckendorff siger om udnævnelsen: ”Jeg er meget glad for, at Lykke Sørensen bliver politidirektør i Nordsjællands Politi. Lykke har dyb indsigt i og interesse for anklagemyndighedens forhold, og hun har stor opmærksomhed på vigtigheden af det tætte samarbejde mellem politiet og anklagemyndigheden med respekt for de forskellige roller, vi har”.

 

CV

Politidirektør Lykke Sørensen

Født 15. marts 1966

Juridisk kandidat fra januar 1993 fra Københavns Universitet
 

Karriere

01-08-2020: Politidirektør, Rigspolitiet
01-10-2017: Straffuldbyrdelsesdirektør, Kriminalforsorgen
01-08-2015: Afdelingschef, UIM, Udlændingeafdelingen
01-08-2014: Vicedirektør, Udlændingestyrelsen
01-07-2007: Juridisk chef, PET
01-07-2003: Vicestatsadvokat, Rigsadvokaten
01-05-2001: Souschef, JM, Det Internationale Kontor
01-02-1999: Fuldmægtig og sektionsleder, JM, Det Internationale Kontor
01-06-1998: Fuldmægtig og sektionsleder, JM, Politikontoret
01-04-1997: Rigsadvokatfuldmægtig, Rigsadvokaten
01-03-1995: Anklager, Politidirektøren i København
01-02-1993: Fuldmægtig, JM, Civilretsdirektoratet