Underretning om hvidvask og finansiering af terrorisme skal fremover ske digitalt

Underretning om hvidvask og finansiering af terrorisme skal fremover ske digitalt

10. april 2014

Fra den 15. juni 2014 skal alle virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af hvidvaskloven, foretage digital underretning om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Fra den 15. juni 2014 skal alle virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af hvidvaskloven, foretage digital underretning om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Det fremgår af en ny bekendtgørelse, som også  indeholder bestemmelser om sprogkrav, fremgangsmåde i forbindelse med nedbrud i de digitale underretningsløsninger og straf ved overtrædelse af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen kan findes her.

Det er allerede i dag muligt at foretage digital underretning til SØIK. Dette kan gøres her, og nærmere information om underretninger i XML-formatet kan findes her.

SØIK modtager årligt mere end 5000 underretninger om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og antallet af modtagne underretninger har været stigende de seneste år.

Det nye krav om digital underretningspligt gør det betydeligt lettere for SØIK at håndtere de mange underretninger, ligesom SØIK mere effektivt vil kunne udføre sine opgaver i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.