Vidnesagen: Anklager tiltalt for tjenestemisbrug

Vidnesagen: Anklager tiltalt for tjenestemisbrug

11. april 2018

En 45-årig anklager bliver tiltalt for at misbruge sin stilling, lyve over for retten og forsøg på medvirken til falsk forklaring. Rigsadvokaten skærper nu betingelserne for anklageres kontakt med vidner.

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale mod en 45-årig anklager for at have misbrugt sin stilling, for at have løjet over for retten og for at have forsøgt at påvirke politividner i forbindelse med en straffesag om hashsalg på Christiania.

Det oplyser konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff.

»Den omfattende efterforskning viser efter min opfattelse, at en anklager groft har tilsidesat det ansvar, som vi og samfundet har givet hende. Det er en helt usædvanlig og meget alvorlig sag. Ingen må kunne stille spørgsmål ved anklagemyndighedens objektivitet og ordentlighed. Det er simpelthen en del af fundamentet for vores straffesystem i Danmark,« siger konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff om tiltalen for embedsmisbrug. Det er nu op til domstolene at vurdere, om tiltalen skal føre til straf.

Anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens § 155 for tjenestemisbrug og for at lyve over for retten og § 158, stk. 1, jf. § 21, jf. § 23, for forsøg på medvirken til falsk forklaring.

Anklagemyndigheden har 1.200 medarbejdere, og Rigsadvokaten har ikke kendskab til en lignende sag, så langt nogen kan huske tilbage.

»Vi har aldrig hørt om en lignende sag i anklagemyndigheden. Det var også derfor, vi bad Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøge sagen til bunds, i det samme vi blev opmærksomme på, at der kunne være foregået noget strafbart,« siger konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff.

Det var således anklagemyndigheden selv, der anmeldte sagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, efter at ledelsen hos Statsadvokaten i København blev opmærksom på, at anklageren kunne have handlet i strid med reglerne.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har siden efterforsket sagen og har sigtet yderligere én anklager. Denne sigtelse er nu frafaldet, og Rigsadvokaten har besluttet ikke at rejse tiltale.

»Anklagerens handlinger er alvorlige, men de har ikke en sådan grovhed, at vi rejser en straffesag. Hun har ikke løjet og heller ikke forsøgt at få politividner til at lyve over for retten. Sagen vil i stedet blive behandlet personaleretligt,« siger konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff.

Rigsadvokaten har nu fastsat retningslinjer, hvorefter det som det klare udgangspunkt er forbudt for en politiagent både at være efterforsker og vidne i samme straffesag.

»Selvom sagen er helt usædvanlig, giver den anledning til, at vi skærper betingelserne for anklageres kontakt med vidner, så der ikke kan stilles spørgsmål ved anklagemyndighedens objektivitet og ordentlighed. Der må ikke herske tvivl om, at straffesager går retfærdigt til i Danmark,« siger konstitueret rigsadvokat Jan Reckendorff.

Rigsadvokatens initiativer:

FAKTA

  • § 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

  • § 158. Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år.

    • § 21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg.

    • § 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

 

For yderligere oplysninger kan presse- og kommunikationsrådgiver Simon Gosvig kontaktes på tlf. 72 68 90 54.