Hvidvasksekretariatet: 60 procent flere videregivelser

Hvidvasksekretariatet: 60 procent flere videregivelser

21. juni 2021
Af Anette Pedersen

Mistanker om hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet stiger. I alt modtog Hvidvasksekretariatet 73.249 underretninger i 2020, og det er det højeste antal nogensinde. Samtidig leverede sekretariatet 19.756 oplysninger videre til Skattestyrelsen, Udbetaling Danmark, PET og andre relevante myndigheder. Et rekordstort antal fremgår det af Hvidvasksekretariatets Årsrapport, der udkommer nu.
 

200 gange om dagen fik Hvidvasksekretariatet underretninger med mistanker om hvidvask, terrorfinansiering eller anden økonomisk kriminalitet. I løbet af 2020 landede i alt 73.249 underretninger i indbakken hos sekretariatet, der modtager, sorterer og analyserer oplysningerne, før de bliver leveret videre til behandling i politikredsene, SØIK, Skattestyrelsen eller andre offentlige myndigheder, som led i den samlede hvidvaskindsats.

19.756 underretninger blev vurderet brugbare i kampen mod hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, handel med narko, skattesvig og andre former for svindel med offentlige midler og økonomisk kriminalitet. Det gør både antallet af underretninger og videregivelser til de højeste i Hvidvasksekretariatets levetid. 

»Videregivelsernes store antal i 2020 afspejler ikke bare vores del af arbejdet i sekretariatet. Tallene udtrykker også den store opbakning, der er til hvidvaskindsatsen. Enkeltpersoner, der har en mistanke, samarbejdspartnere, myndigheder, realkreditinstitutter, virksomheder med underretningspligt, fx valutavekslingsbureauer, revisorer, pengeinstitutter og så videre, er alle en uundværlig del af indsatsen. Hver især leverer de underretninger til os, som vi er afhængige af for at kunne udføre vores efterretnings- og analysearbejde,« siger Jørgen Andersen, leder af Hvidvasksekretariatet.

Flest om hvidvask

Betegnelsen hvidvask dækker over forskellige finansielle manøvrer, der har det til fælles, at de skal få penge fra kriminalitet til at se ud, som om de er lovlige. I 2020 udgjorde underretninger om mulig hvidvask 94 procent af det samlede antal underretninger til Hvidvasksekretariatet. Pengeinstitutterne stod for størsteparten af underretningerne, 58.730 eller over 80 procent af det samlede antal. 

»Det er væsentlig flere end tidligere, og det er en slags rekord, men naturligvis på en kedelig baggrund. For det er jo et udtryk for at mistænkelige forhold og dermed mistanke om hvidvask, økonomisk kriminalitet og den mulige terrorfinansiering er i vækst. Når det er sagt, så er vi meget tilfredse med at vores samarbejdspartnere har leveret langt flere underretninger til os end tidligere.

Det skyldes både mistanke om svindel med de COVID19-relaterede hjælpepakker, men i høj grad også, at mange og især pengeinstitutterne har øget fokus på at bringe informationer videre til os i Hvidvasksekretariatet. Kvaliteten af underretningerne stiger desuden. Nu indeholder de flere oplysninger. Samtidig er både datamængden og kompleksiteten i underretningerne øget, i takt med at antallet stiger,« forklarer Jørgen Andersen.

For underretningerne gælder det, at selvom Hvidvasksekretariatet videregiver dem i 2020, har de ikke nødvendigvis modtaget dem i 2020. Det skyldes, at oplysninger i en underretning kan vise sig først at være relevante senere i forbindelse med en ny efterforskning eller sammen med nye underretninger sendt til sekretariatet. Desuden kan oplysninger fra den samme underretning være videregivet til flere myndigheder, fx både til en politikreds og til Skattestyrelsen.                                               

Antallet af underretninger, der er blevet til videregivelser til Andre Offentlige Myndigheder er steget markant, fra 388 i 2019 til 4011 i 2020. Det skyldes de mange underretninger om mistanke om svindel med COVID-19-hjælpepakkerne. De er blandt andet videregivet til Erhvervsstyrelsen.

 

Læs Hvidvasksekretariatets Årsrapport 2020

 

For yderligere information kontakt Anklagemyndighedens pressetelefon på 72689008 eller presse@ankl.dk