Justitsministeriet

Justitsministeriet

Kontakt os

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10 
1216 København K

Tlf.: 72 26 84 00
E-mail: jm@jm.dk

Om Justitsministeriet

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere fondslovgivningen, registerlovgivningen og udlændingeområdet, herunder reglerne for asyl, humanitær opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indfødsret samt visum.