Politiets brug af aflytninger og ransagninger er steget i 2017

Politiets brug af aflytninger og ransagninger er steget i 2017

20. september 2018
Af Henrik Madsen

Især i efterforskninger om narkokriminalitet har politiet sidste år foretaget flere telefonaflytninger og ransagninger. I 2017 steg brugen af disse indgreb samlet med 17 procent. Stigningen skal ses i lyset af, at politiet nu kan bruge flere kræfter på efterforskninger, da de skal bruge mindre tid på bl.a. bevogtningsopgaver. 

Rigsadvokatens seneste ”Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2017” viser, at der i forhold til 2016 er sket en samlet stigning på 17,5 procent i antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden, som bl.a. er telefonaflytninger. Politiet foretog 7668 indgreb i 2017 mod 6526 året før.

Antallet af ransagninger er også steget. Her er stigningen på 16,3 procent. I 2017 blev der foretaget 4967 ransagninger, i 2016 var tallet 4271.

Flere politikredse forklarer denne udvikling med, at man nu kan prioritere flere ressourcer på efterforskninger, hvor disse indgreb ofte bruges. Det hænger bl.a. sammen med, at politiet i 2017 ikke behøvede at bruge så mange ressourcer på bl.a. bevogtningsopgaver og grænsekontrol som de tidligere år.

Det har medført en stigning i antallet af aflytninger og ransagninger i forbindelse med efterforskningen af alvorlig kriminalitet, herunder kriminalitet begået i bandemiljøet.

Den største stigning inden for politiets brug af aflytninger mv. er sket inden for narkotikakriminalitet. Her er stigning på 42,5 procent det seneste år. Ud over narkokriminalitet bruger politiet også aflytninger i efterforskning af drabssager, sager om vold samt sager om groft tyveri.


Den samlede statistik og baggrund om statistikken kan læses her.


Pressehenvendelser kan ske til Rigspolitiets presseenhed på pressetelefon 41 88 99 50 eller på mail: presse@rigspoliti.dk