Rigsadvokaten stiller skarpt på rekruttering, fastholdelse og afgang

Rigsadvokaten stiller skarpt på rekruttering, fastholdelse og afgang

25. februar 2020

Rigsadvokaten har fra november 2019 til januar 2020 gennemført en analyse, som har stillet skarpt på arbejdsforholdene i anklagemyndigheden med fokus på tre områder: Rekruttering, fastholdelse og afgang.

Epinion har udarbejdet analysen og på baggrund heraf opstillet en række anbefalinger.

Rigsadvokaten vil i den kommende tid nedsætte en eller flere arbejdsgrupper, der skal gå mere i dybden med rapportens anbefalinger.

Summary og analyse er sendt til ministeren og efterfølgende til retsudvalget.

Læs analysen og summary.