Statsadvokaten i København

Statsadvokaten i København

Kontakt os

Statsadvokaten i København
Kampmannsgade 1
1604 København V

Telefon: 72 68 90 00
Fax.: 45 15 01 19
E-mail: SAK@ankl.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag: 9:00-15:00
Fredag: 9:00-14:00

Om Statsadvokaten i København

Statsadvokaten i København varetager udførelsen af ankesager ved Østre Landsret, som har været efterforsket af Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Bornholms Politi. Statsadvokaturen har desuden kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager, som henhører under de nævnte politikredse.

Statsadvokaturen fører derudover tilsyn med politikredsenes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaturen sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Hos Statsadvokaten i København er der ansat ca. 70 personer, hvoraf 37 er jurister, ca. 8-10 studentermedhjælpere og 25 er administrative medarbejdere.