Nyheder fra anklagemyndigheden

Nyheder fra anklagemyndigheden

Højesteret skærper straf i Drone-sagen 10-09-2021

Højesteret skærper straffen fra 8 års fængsel til 10 års fængsel for en af de dømte i Drone-sagen, hvor tre mænd i Østre Landsret blev dømt for at have sendt droner og dronedele til Islamisk Stat. De to andre har fået stadfæstet deres domme på 4 år og 6 måneders fængsel og 3 års fængsel.

27-årig kvinde dømt for ulovligt salg af kopierede e-bøger 09-09-2021

Retten i Aarhus har dømt en tidligere studerende for brud på ophavsretsloven. Kvinden fik tyve dages betinget fængsel for at have kopieret og solgt digitale kopier af lærebøger til brug for uddannelsen til socialrådgiver. 

Dom mod Kurt Beier Transport A/S og ledende medarbejdere er endelig 08-09-2021

Der er ikke rimelig udsigt til, at landsretten vil komme frem til et andet resultat i sagen mod transportfirmaet Kurt Beier Transport A/S og ledende medarbejdere, der 25. august ved Retten i Sønderborg blandt andet blev frifundet for åger. Statsadvokaten i Viborg anker derfor ikke dommen.

Hvidvask: Hold øje med disse tegn 03-09-2021

Ny viden har skabt et behov for en opdateret liste over tegn på terror finansiering eller mistanke om hvidvask. Derfor udgiver Hvidvasksekretariatet en ny liste med en række indikatorer som i sig selv eller i kombination kan være tegn på hvidvask eller terrorfinansiering.

Højesteret: Loyal to Familia er en ulovlig forening 01-09-2021

Anklagemyndigheden har i dag ved Højesteret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt øjemed. LTF opløses derfor. Dermed stadfæster Højesteret to tidligere afgørelser fra Københavns Byret og Østre Landsret.

»Vi har virkelig fået lov til at afprøve forskellige aspekter af anklagerlivet« 30-08-2021

Fire dages sommerskole sluttede i retten med en fiktiv retssag, hvor alle sommerskolens deltagere indtog en byret som anklagere.

Hvordan er arbejdslivet som anklager? Sommerskolen i anklagemyndigheden ruller igen 25-08-2021

20 studerende kommer denne uge helt tæt på livet som anklager. Imens får anklagemyndigheden mulighed for at spotte fremtidens anklagertalenter. Årets sommerskole er i gang.

Dom for grov krænkelse af ophavsretten 23-08-2021

En mand er i dag ved Retten i Esbjerg dømt for ophavsretskrænkelser af særlig grov karakter.